ARHITEKTURA

Cashmopolit


LUKSUZNE KUĆE ZA ODMOR
Svetvinčenat, Hrvatska

2017.g.
Autor: Sandra Jovičić Kašmo, Ana Mrđen
Više o projektu

Cashmopolit


POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA
Harambašićeva ul., Zagreb

2007.-2008.g.
Autor: Sandra Jovičić Kašmo
Više o projektu

Cashmopolit


REKONSTRUKCIJA KUĆE ZA ODMOR, Tribunj, Hrvatska
2016.g.
Autor: Sandra Jovičić Kašmo
Više o projektu

Cashmopolit


GC SA SMJEŠTAJNIM KAPACITETOM ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU, PETRINJA 2014.g.
Autori: L. Kaić Matešić, S. Jovičić Kašmo, Suradnici: S. Grbac, A. Mrđen
Više o projektu

Cashmopolit


KOMPLEKS SEDAM VIŠESTAMBENIH ZGRADA I JEDNA OBITELJSKA KUĆA, GORNJI STENJEVEC, ZAGREB
2006.g.
Autori: Andrea Barac, Sandra Jovičić Kašmo, Irena Galečić
Više o projektu

Cashmopolit


SUVENIRNICA ‘ZELENA KUĆA’, PETRINJA
2014.g.
Autori: Lovorka Kaić Matešić, Sandra Jovičić Kašmo,
Suradnici: Sanja Grbac, Ana Ranogajec
Više o projektu

Cashmopolit


KUĆA ZA ODMOR,
Hruševec Kupljenski

2011.g.

Autor: Sandra Jovičić Kašmo
Više o projektu
Više o drvenim kućama

Cashmopolit


OBITELJSKA KUĆA,
ZATON-RASLINA

2012.g.
Autor: Sandra Jovičić Kašmo
Više o projektu

INTERIJERI

Cashmopolit


PROJEKT INTERIJERA OBITELJSKE KUĆE, SAMOBOR
2016.g.
Autor: Sandra Jovičić Kašmo
Više o projektu

Cashmopolit


PROJEKT INTERIJERA SUVENIRNICE, HOTEL PINIJA, PETRČANE
2016.g.
Autor: Sandra Jovičić Kašmo
Više o projektu

Cashmopolit


PROJEKT INTERIJERA ZA LANTEA GRUPU d.d., ZAGREB
2004-2006.g.
Autori: Andrea Barac, Sandra Jovičić Kašmo, Irena Galečić
Više o projektu

Cashmopolit


POSLOVNICA ERSTE& STEIERMAERKISCHE BANK, ILICA, ZAGREB
2005.g.
Autori: Andrea Barac, Sandra Jovičić Kašmo
Više o projektu

NATJEČAJI

Cashmopolit


GIMNASTIČKA DVORANA I KOMPLEKS SRC CHROMOS-SAVICA, ZAGREB
2006.g.
Autori: Andrea Barac, Sandra Jovičić Kašmo, Irena Galečić, Tomislav Rukavina
Više o projektu

Cashmopolit


MULTIMEDIJALNI CENTAR - MATULJI
2015.g.
Autori: S.J. Kašmo, I. Desović, A. Mrđen, K. Bartolić, Z. Brajan, T. Vičević, Suradnici: G. Janjuš
Više o projektu

Cashmopolit


STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA SAVSKA-LOMNIČKA, ZAGREB
2007.g.
Autori: Miroslav Dragomanović, Sandra Jovičić Kašmo
Više o projektu

Cashmopolit


STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA, VRBANIĆEVA ULICA, ZAGREB
2007.g.
Autori: Sandra Jovičić Kašmo, Miroslav Dragomanović
Više o projektu

ELEMENTI UREĐENJA/DIZAJN

Cashmopolit


SOBNA VRATA
Od hrastovog furnira
Više o ponudi

Cashmopolit


KUPAONSKI ELEMENT
Od punog drveta
Više o projektu

Cashmopolit


DRVENA KLIZNA VRATA
Od punog drveta
Više o projektu

Cashmopolit


URBANI VRT
Konstrukcija po mjeri
Više o projektu

Cashmopolit


GRAFIČKI DIZAJN
Dizajn
Više o projektima